800 – 899

E800 – E899 Rezerves e vielu numuri.

Šobrīd netiek izmantoti. Nav piešķirti nevienai vielai.