500 – 599

E 500 Nātrija karbonāti
(I) Nātrija karbonāts
(II) Nātrija hidrogēnkarbonāts
(III) Nātrija seskvikarbonāts
E 501 Kālija karbonāti
(I) Kālija karbonāts
(II) Kālija hidrogēnkarbonāts
E 503 Amonija karbonāti
(I) Amonija karbonāts
(II) Amonija hidrogēnkarbonāts
E 504 Magnija karbonāti
(I) Magnija karbonāts
(II) Magnija hidroksīdkarbonāts
E 507 Sālsskābe
E 508 Kālija hlorīds
E 509 Kalcija hlorīds
E 511 Magnija hlorīds
E 512 Alvas hlorīds
E 513 Sērskābe
E 514 Nātrija sulfāti
(I) Nātrija sulfāts
(II) Nātrija hidrogēnsulfāts
E 515 Kālija sulfāti
(I) Kālija sulfāts
(II) Kālija hidrogēnsulfāts
E 516 Kalcija sulfāts
E 517 Amonija sulfāts
E 520 Alumīnija sulfāts
E 521 Alumīnija nātrija sulfāts
E 522 Alumīnija kālija sulfāts
E 523 Alumīnija amonija sulfāts
E 524 Nātrija hidroksīds
E 525 Kālija hidroksīds
E 526 Kalcija hidroksīds
E 527 Amonija hidroksīds
E 528 Magnija hidroksīds
E 529 Kalcija oksīds
E 530 Magnija oksīds
E 535 Nātrija ferocianīds
E 536 Kālija ferocianīds
E 538 Kalcija ferocianīds
E 541 Nātrija alumīnija skābais fosfāts
E 551 Silīcija dioksīds
E 552 Kalcija silikāts
E 553  a Magnija silikāti
(I) Magnija silikāts
(II) Magnija trisilikāts
E 553  b Talks
E 554 Nātrija alumīnija silikāts
E 555 Kālija alumīnija silikāts
E 556 Kalcija alumīnija silikāts
E 558 Bentonīts
E 559 Alumīnija silikāts
E 570 Taukskābes
E 574 Glukonskābe
E 575 Glukonskābes delta-laktons
E 576 Nātrija glukonāts
E 577 Kālija glukonāts
E 578 Kalcija glukonāts
E 579 Dzelzs (II) glukonāts
E 585 Dzelzs (II) laktāts
E 586 4-heksilrezorcīns